Familie-organisaties GGZ Noord-Brabant

ANBI vereniging

Vereniging Trialoog, ook wel genoemd: Trialoog.

KvK nummer: 54266513 en RSIN: 851235141
Postadres: Postbus 271, 5000 AG Tilburg 
Bezoekadres: Statenlaan 4, Tilburg
Telefoon: 013-5441440  (algemeen)
Telefoon: 073-5114573 (voorzitter) 
Email-adrestrialoog@zet-brabant.nl / ad.kolen@home.nl 

Beloningsbeleid

Bestuur: 
o
ntvangt (deel van) bestuur een vergoeding voor gemaakte onkosten;
onvangt (deel van) bestuur een niet bovenmatige onkostenvergoeding. 
Antwoord: De bestuursleden van de vereniging Trialoog ontvangen een vergoeding van gemaakte kosten binnen de fiscale vrijwilligersregeling, soms aangevuld met vergoedingen voor gemaakte kosten binnen specifieke projecten.

Medewerkers:  
De vereniging Trialoog heeft geen personeel in dienst.

Bestuur

L.J.M. Hulsebos, Bizetlaan 22, 5251 HA Vlijmen, voorzitter 
J.P.J.M. Nijenhuis, Leemkuilen 43, 5683 BR Best, secretaris  
Ad Kolen , penningmeester

Missie

Het behartigen van de individuele en collectieve belangen van familieleden en naast betrokkenen van personen met een chronische psychiatrische stoornis in beginsel in Noord-Brabant; het ondersteunen van organisaties van familieleden en naast betrokkenen van personen met een chronische psychiatrische stoornis in beginsel in Noord-Brabant.  Bij het verwerven van subsidies richt de vereniging zich met name op de provincie Noord-Brabant.