Familie-organisaties GGZ Noord-Brabant

Beleid

Wie zijn er bij Trialoog aangesloten

 • Ypsilon Oss
 • Ypsilon Uden/Veghel
 • Ypsilon ’s-Hertogenbosch e.o.
 • Ypsilon Helmond
 • Ypsilon Tilburg/Midden-Brabant
 • Ypsilon Breda e.o.
 • Ypsilon Westelijk Noord-Brabant
 • Labyrint ~ In Perspectief Eindhoven e.o.
 • Stichting Familieleden Psychiatrische Patiënten Westelijk Noord-Brabant
 • Vereniging voor Manische Depressieven en Betrokkenen

Wat is het doel van Trialoog ?

 • Het behartigen van de individuele en collectieve belangen van familieleden en
  naastbetrokkenen van personen met een chronische psychiatrische stoornis.
 • Het ondersteunen van organisaties van familieleden en naastbetrokkenen van personen met een chronische psychiatrische stoornis.

Doelstelling

- Het bevorderen van onderlinge hulp van familieleden en naasten; het bevorderen van erkenning van de rol van familieleden en naast betrokkenen door de samenleving; 
- het vertegenwoordigen van familieleden en familieorganisaties in de diverse gremia op provinciaal, regionaal en lokaal niveau; 
- het verzorgen van publiciteit over haar beleid; 
- het samenwerken met andere organisaties waaronder cliënten-en familieorganisaties; 
- het ontwikkelen van beleid en het bepleiten daarvan bij relevante partijen; - het ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van familieorganisaties; 
- het organiseren van cursussen, themabijeenkomsten en studiedagen; 
- het geven van voorlichting over het beleid van de overheid en maatschappelijke organisaties aan familieleden en familieorganisaties, alsmede aan professionele dienstverleners en adviseurs van familieorganisaties en voorts al het overige wat dienstbaar kan zijn aan dit doel, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Programma

-

-

-