Familie-organisaties GGZ Noord-Brabant

Home

Trialoog vindt de triade belangrijk. Dat wil zeggen de samenwerking tussen professional, patiënt en familielid. Kennis en ervaring in de psychiatrie en bij naastbetrokkenen heeft geleerd dat de resultaten van de behandeling en begeleiding van iemand met een psychiatrische stoornis aanzienlijk verbeterd kunnen worden door die samenwerking. Group in discussion Royalty Free Stock Photo

Trialoog probeert dit doel te bereiken door het:

  • bevorderen van onderlinge hulp van familieleden en naasten;
  • bevorderen van erkenning van de rol van familieleden en hun directbetrokkenen door de samenleving;
  • ontwikkelen en in stand houden van een netwerk van familieorganisaties;
  • organiseren van cursussen, themabijeenkomsten en studiedagen voor aangeslotenen (leden et cetera) van de familieorganisaties;
  • vertegenwoordigen van familieleden en familieorganisaties in de diverse gremia op provinciaal, regionaal en lokaal niveau;
  • geven van voorlichting over het beleid van de overheid en maatschappelijke organisaties aan familieleden en familieorganisaties alsmede aan professionele dienstverleners en adviseurs van familieorganisaties.